طرح ویژه
طرح طلایی
طرح دو ماهه
طرح مقدماتی

آخرین مطالب

اعتماد به نفس و عزت نفس

به چه میزان در زندگی میتوانیم به خواسته هایمان برسیم؟

انسانها خواستهای متفاوتی دارند ، تنوع و فراوانی آرزو هر روز بیشتر میشود زیرا انسان عاشق رسیدن و خلق کردن است.سوال اینجاست چه کسانی می توانند به چیزهایی که میخواهند برسند؟ به چه میزان میتوانیم

بیشتر بخوانید

من رضا مرادخانی هستم ، دوره مغناطیس جذب دوره ای سرتاسر عشق و احساس است که حاصل تجربیات ۱۵ ساله من در این زمینه می باشد.
در اینجا یک تعریف ساده از قانون جذب به شما می‌گویم:
قانون جذب، قانون الهی است که هر لحظه و هرجا با این قانون سرکار داریم
به زبان ساده قانون جذب میگوید ،چیزی به تو داده میشود که هستی برای مثال انسانی که افکار استرس زا و منفی دارد، سیستم کائنات آن را با مواردی مواجه میکند که به آن استرس و اضطراب بیشتری بدهد.
یکی از مواردی که این دوره را متمایز میکند تمرینات بسیار موثری هست که در دوره به زبان ساده و قابل فهم نسبت به هر مقوله داده شده و گواه این مسئله نتایج هرروزه بچه های دوره مغناطیس جذب است، امیدوارم شما عزیزان جان از کارموزان بعدی این دوره زیبا و تاثیرگذار باشید که نتایجتان در گروه جذب پلاس الهام بخش هموطنان مهربان باشد.
بسیار خرسند و خوشبختم که دوره مغناطیس جذب را به تمام مردم عزیز ایران و فارسی زبانان جهان تقدیم کنم.

من رضا مرادخانی هستم ، دوره مغناطیس جذب دوره ای سرتاسر عشق و احساس است که حاصل تجربیات ۱۵ ساله من در این زمینه می باشد.
در اینجا یک تعریف ساده از قانون جذب به شما می‌گویم:
قانون جذب، قانون الهی است که هر لحظه و هرجا با این قانون سرکار داریم
به زبان ساده قانون جذب میگوید ،چیزی به تو داده میشود که هستی برای مثال انسانی که افکار استرس زا و منفی دارد، سیستم کائنات آن را با مواردی مواجه میکند که به آن استرس و اضطراب بیشتری بدهد.

یکی از مواردی که این دوره را متمایز میکند تمرینات بسیار موثری هست که در دوره به زبان ساده و قابل فهم نسبت به هر مقوله داده شده و گواه این مسئله نتایج هرروزه بچه های دوره مغناطیس جذب است، امیدوارم شما عزیزان جان از کارموزان بعدی این دوره زیبا و تاثیرگذار باشید که نتایجتان در گروه جذب پلاس الهام بخش هموطنان مهربان باشد.
بسیار خرسند و خوشبختم که دوره مغناطیس جذب را به تمام مردم عزیز ایران و فارسی زبانان جهان تقدیم کنم.

دانلودجذب پلاس از سیبچه
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟